Pam Mae Sgarffiau Cashmere mor Ddrud

- Sep 11, 2017 -

Pan ddaw i sgarffiau cashmere, ar gyfer y rhan fwyaf o ddefnyddwyr, mae sgarff bron arian uchel yn ei gwneud hi'n anodd iddynt ddeall pam mae sgarff mor ddrud. Heddiw, gadewch i ni weld pam mae'r sgarff arian parod mor uchelgeisiol.

Mae sgarff cashmere yn ddrud a gwerthfawr. Mae sgarffiau cashmere yn brin, sy'n cyfrif am ddim ond 0.2% o gyfanswm ffibr anifeiliaid y byd. Mae arian parod yn wahanol i wlân, a siaredir o ddefaid. Gellir gwneud gwallt defaid mewn dwsin o sgarffiau gwlân. Tyfir y cashmir yn haen allanol y geifr, haen denau o fflān gwych sydd wedi'i guddio yng ngwaenod y goat. Mae'n oer yn y gaeaf ac yn oer yn y gaeaf. Bydd yn disgyn ar ôl gwanwyn cynnes ac yn addas yn naturiol i'r hinsawdd. Mae angen clymu'r cashmir i lawr o'r geifr, a gellir gwneud gwallt pum geifr mewn sgarff arian parod.

Mae sgarff cashmere yn ddrud, mae'n ddrud. Mae ansawdd y sgarff arian parod yn rhagorol, arddull yn unigryw, mae'n brin cael yr addurn berffaith. Mae'r scarff cashmere yn debyg i dywysoges pysgod tsundere, y glanhau, yr haearn, y storfa yn ei gwneud yn anodd, ychydig yn anfwriadol, mae'n hawdd i'r dywysoges ddiflannu. Mae'r sgarff cashmir pur yn feddal ac yn gyfforddus ac yn ysgafn ac yn ysgafn i gadw'n gynnes. Mae'n brin ac yn werthfawr ynddo'i hun, gyda phroses caeth a phris uchel. Mae hefyd yn warant o brofiad arbennig ac o safon uchel.


Newyddion cysylltiedig

Cynhyrchion cysylltiedig

  • Ffasiwn ffoil argraffu sgarffiau ar gyfer gwanwyn a haf
  • Sgwâr eithaf sgarffiau sidan, sgarff argraffu ffrwythau, blodau sgarff argraffu
  • Sgarffiau Knited gynnes, sgarff Llygatgoch ar gyfer y gaeaf
  • Roedd ddu a Gwyn yn cuddio Cape Poncho gwlân
  • Poncho ffasiwn Lace ddu, Camel Colored neu Poncho argraffu sebra
  • Het haul gwellt hyblyg Hatsor cowboi gwellt neu het wellt Faffia ar gyfer menywod